Logo rood nvb

Programma 2016

Tijd

PROGRAMMA NVB-TRIP
Symposium 2016 Woensdag 25 mei

THEMA: Trombocyten

8.45-9.45 Registratie / ontvangst                                                                   Theatre Azure
9.45-9:50 Opening voorzitters NVB en TRIP: Hans Soons en Martin Schipperus  Theatre Azure
9:50-10:45

Plenaire sessie:

Karin Hoffmeister (Associate Professor of Pediatrics, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School) “Novel mechanisms of platelet homeostasis”

Moderator: Tanja Netelenbos

10:45-11:00 Poster Pitch sessie I Moderator: Jaap Jan Zwaginga  Theatre Azure
11.05-12.05

Klinisch Transfusieonderwijs (HBO-WO) Bachzaal 1-4

Jaap Jan Zwaginga (Hematoloog LUMC en Sanquin) “Indicatie en complicaties van trombocytentransfusie”

Liesbeth Oosten (Hematoloog LUMC) “Beleid refractaire patiënten vanuit klinisch perspectief”

Cynthia So-Osman (Hematoloog GHZ en Sanquin)
“Beleid refractaire patiënten vanuit bloedbank perspectief”

Moderator: JJ Zwaginga

Geselecteerde voordrachten I
Theatre Azure


Anna-Linda Peters,
AMC

“Niet-polaire lipiden accumuleren tijdens opslag van transfusieproducten maar zijn niet verklarend voor transfusie gerelateerde acute longschade”
Birol Batman, Meander Medisch Centrum
“Agonisten-geinduceerde plaatjes reactiviteit voorspelt bloeding in hemato-oncologische patienten”
Dorothea Evers, LUMC en Sanquin
“Alloimmunisatie tegen rode bloedcel antigenen in patienten met infecties”
Sanne Meinderts, UVA en Sanquin
“Antilichaam gemedieerde rode cel fagocytose door neutrofielen in de milt”
Jesse Eernstman, Sanquin
“Identificatie van nieuwe KLF1 mutaties in In (Lu); de pleiotrope functie van KLF1 tijdens erythropoiese”

Moderator: Anja Mäkelburg
12.05-13.30 Lunch, van 12:45-13:30 bezichtigen posters
13.30-14.40

Fundamenteel/ translationeel (HBO-WO) Theatre Azure

Paola vd Meijden (MUMC) “Determinanten van bloeding: van mechanisme naar voorspellers en therapie”

Nik Sol (Afd. Neurochirurgie en Pathologie, VUMC) “Kanker lezen uit bloedplaatjes”

Moderator: Robin van Bruggen

Laboratoriumdiagnostiek/ Casuïstiek sessie I

(MBO-HBO)

Actuele transfusie-casuïstiek I georganiseerd door de Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek

Moderatoren: Adriaan van Gammeren en Jennita Slomp

14:45-15:15 Prijsuitreiking door Hans Soons en Martin Schipperus       Theatre Azure
Dr. H.C.J.M. Van Dijkprijs beste proefschrift / beste eindverslag en voordracht winnaar beste proefschrift
15.15-15:45 Pauze
15.45-16.25

State of art (HBO-WO)
Theatre Azure

Alexander Meijer (Sanquin): “Identificatie van afwijkingen aan trombocyten met behulp van massaspectrometrie”

Moderator: Marian van Kraaij

Geselecteerde voordrachten II
Bachzaal 1-4

Eva Rombout-Sestrienkova, Sanquin en MUMC
“Voorspellen van het aantal initiële behandelingen bij hemochromatose patiënten behandeld met erytrocytaferese of aderlating”
Nicholas Saadah, LUMC en Sanquin
“Tromboelastografie analyse van het fibrinolytisch effect van solvent/detergent pooled plasma (sdp) ”
Ido Bontekoe, Sanquin
“Kwaliteit van trombocytenconcentraten wordt bepaald door donoreigenschappen”
Charles Lelkens, Sanquin
“Het effect van rejuveneren voor invriezen op de houdbaarheid van ontdooide rode bloedcellen”

Moderator: Erik Beckers
16:30-17.30

Klinisch Transfusieonderwijs (HBO-WO) Theatre Azure

Jan Marcelis (arts-microbioloog, Sanquin): “Trombocyten en bloedoverdraagbare infecties”

Jean-Louis Kerkhoffs (Hematoloog HAGA, Sanquin): “Bacteriële inactivatie, state of the art”

Martin Schipperus (Hematoloog HAGA, TRIP): “Hemovigilantie van trombocytentransfusies “

Moderator: JJ Zwaginga

Toegepast onderzoek/ laboratorium (MBO-HBO) Bachzaal 1-4

Roger Schutgens (Hematoloog UMCU) en Albert Huisman (klin. chemicus, UMCU) “Trombocytopathie”

Mark Roest (hoofd klinisch laboratorium van het Synapse Research Instituut, Maastricht) “Plaatjesfunctiemetingen in trombocytopenie”

Moderator: Karen de Vooght

17.30-18:00 Borrel
18.00 Avondprogramma

Tijd

PROGRAMMA NVB-TRIP
Symposium 2016 Donderdag 26 mei

THEMA: Trombocyten

9.15-9.45

Algemene Ledenvergadering NVB                                  Theatre Azure
9:45-10.45

State of art/ research/ klinisch                               Theatre Azure
(HBO-WO)

Henna Wong (Clinical Research Fellow in Haematology, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust) “The rationale and use of platelets in major bleeding”

Moderator: Martin Schipperus

10:45-11:00 Poster Pitch sessie II Moderator: Jaap Jan Zwaginga  Theatre Azure
11:05-12:00

State of art/research/klinisch
(HBO-WO)  Theatre Azure

Enrico Lopriore (Afdelingshoofd neonatologie, LUMC) “Trombopenie en transfusies op de NICU – de Matisse studie”

Martin Schipperus (Hematoloog HAGA en TRIP) “Immuun gemedieerde trombopenie”

Moderator: Tanja Netelenbos

Hemovigilantieplatform
(MBO-HBO)  Bachzaal 1-4

Michaela van Bohemen (ErasmusMC)
“Bloedproduct afdoppen bij een transfusiereactie, een risicovolle handeling”

Pauline Zijlker-Jansen en Jo Wiersum-Osselton (TRIP)
“Kwaliteitsindicatoren voor trombocytentransfusie”

Moderator: Judith Lie

12.00-13.30 Lunch, van 12:45-13:30 bezichtigen posters
13.30-14.40

Donorstudies en Hemovigilantie
(MBO-HBO-WO)  Theatre Azure

Eva-Maria Merz, Sanquin
“Donors in context”
Geselecteerde voordrachten III
Joost van Sambeeck, UvT en Sanquin
“Een generieke methode om de overerving van antigenen te modeleren”
Pauline Zijlker, TRIP
“TRIP en TRIX: potentieel vermijdbare incidenten en transfusiereacties”
Nicole van Yperen, MUMC
“Invloed van ABO-mismatch op behandelingsuitkomsten en transfusiebehoefte na niet-myeloablatieve, allogene perifere bloed stamceltransplantaties”
Judith Lie, MUMC
“Fatale sepsis na een trombocytentransfusie: de donor als mogelijke bron”


Moderator: Wim de Kort

Laboratoriumdiagnostiek/ Casuïstiek sessie II
(MBO-HBO)  Bachzaal 1-4

Actuele transfusie-casuïstiek II georganiseerd door de Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek

Moderatoren: Harriet Klinkspoor en Claudia Folman

14:45-15:05

uitreiking posterprijzen              Theatre Azure

15:05-15.30 Pauze
15.30-16.15

PRO-CON Debat                      Theatre Azure

Jean-Louis Kerkhoffs (Hematoloog HAGA, Sanquin) versus Leo van de Watering (Sanquin)

“Profylactisch versus therapeutische trombocytentransfusies”

Moderator: Marian van Kraaij

16.15-17.00 Drankje