Logo rood nvb

Hemovigilantie Platform Nederland

Hemovigilantie is het systematisch monitoren van bijwerkingen en nadelige incidenten in de gehele transfusieketen van donor tot patiënt, en daarnaast alles wat kan bijdragen aan een veiliger en effectiever gebruik van bloedproducten.

Deze definitie is afkomstig van TRIP, het landelijk bureau voor hemovigilantie.

Hemovigilantie heeft sinds 2003 een snelle ontwikkeling doorgemaakt in Nederland. De meeste ziekenhuizen hebben inmiddels een hemovigilantiemedewerker, â€‘consulent, â€‘functionaris benoemd, veelal in een deeltijd aanstelling.

In 2004 werden de regionale Hemovigilantieplatformen Zuidoost en Noordwest opgericht, in 2005 gevolgd door het Hemovigilantieplatform Zuidwest en in 2011 door het Hemovigilantieplatform Noordoost.

Enkele vertegenwoordigers van de regionale platformen hebben in 2006 het overkoepelende Hemovigilantieplatform Nederland opgericht met als doel het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van hemovigilantie en het vergroten van de kennis op dit terrein. De Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie bleek bereid het Hemovigilantieplatform Nederland te steunen en te faciliteren door het platform op te nemen als commissie, als “special interest group”.

Leden van het Hemovigilantie Platform Nederland zijn afgevaardigden van de regionale platformen en zijn lid van de NVB. De voorzitter van het landelijk platform heeft zitting is het bestuur van de NVB.

Algemene vragen, op- en aanmerkingen met betrekking tot het Hemovigilantie Platform Nederland kunt u richten aan de voorzitter: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vragen, op- en aanmerkingen betreffende de vragenlijsten bloedtransfusie kunt u richten aan de contactpersoon vragenlijsten: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Leden van het Hemovigilantie Platform Nederland zijn:

 

Metha Smelt, voorzitter en toegevoegd bestuurslid NVB, afgevaardigde van het Regionaal Hemovigilantie Platform Noordwest,
Ingeborg van Rooijen-Schreurs, Regionaal Hemovigilantie Platform Noordwest,

Annegeet van den Bos, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidoost,

Judith Lie, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidoost, contactpersoon vragenlijsten,

Rozemarijn Deelen, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidwest,
Quirien Brouwer, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidwest,

Manon Klein Douwel, Regionaal Hemovigilantie Platform Noordoost,

Greetje Oosting, Regionaal Hemovigilantie Platform Noordoost

Michaela van Bohemen, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidwest, neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van het landelijk Hemovigilantie Platform.

 

flowchart